ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ

/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ 2017-11-22T07:11:00+00:00

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και στις 8-12-2016 και είναι ταμειακά ενήμερα μέχρι και το έτος 2016.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το εδάφιο 2 παρ. 2 του άρθρου 58 του νόμου 4484/2013, ταμειακώς ενήμερα, αφενός μεν θεωρούνται τα Νομικά Πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η μέχρι και το έτος 2016, αφετέρου δε, τα φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα όταν έχουν καταβάλει είτε τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η έως και το έτος 2016, είτε την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο έως και το έτος 2016.

Η προθεσμία καταβολής συνδρομών λήγει την 30-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΩΡΑ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου έχουν αναρτηθεί κατάλογοι ενήμερων μελών ανά τμήμα, όπου τα μέλη μπορούν να δουν αν είναι ενήμερα για να ψηφίσουν.