ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Γεννήθηκε  02/02/1979 και είναι έγγαμος με 2 τέκνα. Απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου Τρίπολης. Κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος εθνικών και διεθνών μεταφορών, επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης, κατηγορίας CE και πιστοποιητικού ADR εκπαίδευσης οδηγού.LOWER κρατικό. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Τρίπολη από το 2011  στις εταιρείες ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Σ.(Οδικές μεταφορές – Μετακομίσεις) και ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. (Οδικές μεταφορές – Αποθηκεύσεις).

2017-11-16T09:30:49+00:00